1.Vải thiều Lục Ngạn 2.Đặc sản Mì Chũ 3.Bánh đa 4.Rượu Làng Vân 5.Gà đồi Yên Thế 6.Bánh Đúc 7.Xôi trứng kiến 8.Chè kho ngon nhớ mãi 9.Bánh do( bánh tro) 10.Cam Bố Hạ nổi tiếng khắp nơi Sinh sống và làm việc ở Bắc Giang nhiều năm. Đây là...

Latest News Around The World