Thạch Động – Nơi truyền thuyết bắt đầu Thành phố Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang, là vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long và cũng là nơi non nước hữu tình để các thi sĩ của Tao đàn Chiêu Anh...

Latest News Around The World