Kênh ẩm thực

Tiệm mì vằn thắn gốc Hoa bán 400 tô mỗi ngày

Nối nghiệp bố chồng người gốc Hoa, cô Ngọc Thủy mở tiệm mì vằn thắn. Quán đông khách nhờ phần mì đầy đặn, giá hợp lý.

Tiệm mì vằn thắn gốc Hoa bán 400 tô mỗi ngày
Tiệm mì vằn thắn bán 400 tô mỗi ngày

Ngọc Diệp

Asia's Tech News Daily Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Top Car News Car News